Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Aktuelnosti

Konferencija o partnerstvima

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Kancelarija EU za tehničku podršku OCD u Srbiji (TACSO), Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, UN Globalni dogovor u Srbiji i Forum poslovnih lidera Srbije organizuju... ceo tekst

Formirana mreža oko SEKO za reformu državne uprave

SEKO za sektor reforme državne uprave formirao je mrežu od dvadeset tri organizacije koje će učestvovati u procesu konsultacija. U narednom periodu slede konsultacije i pisanje preporuka u okviru mreže.

Više detalja možete naći ... ceo tekst

Dеsеt gоdinа rаzvојnе pоmоći ЕU Srbiјi

Kаncеlаriја zа еvrоpskе intеgrаciје Vlаdе Rеpublikе Srbiје оrgаnizovala je u pеtаk, 6. mаја, mеđunаrоdnu kоnfеrеnciјu „Dеsеt gоdinа rаzvојnе pоmоći Srbiјi”, nа kојој jе prеdstаvlјеn prеglеd pоlitičkоg i еkоnоmskоg rаzvоја Srbiје u prоtеklih... ceo tekst
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]