Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Aktuelnosti

Međunarodna konferencija „Transparento korišćenje pretpristupnih fondova EU u Srbiji“

Еvrоpski pоkrеt u Srbiјi, uz pоdršku rеgiоnаlne kаncеlаriјe Fоndаciје Fridrih Еbеrt, оrgаnizuје međunarodnu kоnfеrеnciјu „Тrаnspаrеntnо kоrišćеnjе prеtpristupnih fоndоvа EU u Srbiјi“, koja će se održati u Beogradu, Hotel Zira (sala „Mikonos“), 23... ceo tekst

Poziv za formiranje mreže OCD - Sektor konkurentnosti

NALED, kao vodeći partner u SEKO za sektor konkurentnosti zajedno sa FREN-om i Asocijacijom MSP i preduzetnika poziva sve zainteresovane OCD da se uključe u formiranje mreže organizacija oko SEKO za konkurentnost. Time ce OCD dobiti mogućnost da utiču... ceo tekst

Poziv za formiranje mreže OCD - sektor vladavine prava

Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Grupa 484 i Beogradski centar za ljudska prava, okupljene u okviru SEKO za oblast vladavine prava, pozivaju sve zainteresovane organizacije civilnog drustva (OCD) da se prikljuce SEKO... ceo tekst

Konsultativni sastanci radnih grupa SEKO za programiranje fondova EU i razvojne pomoći

Konsultativni sastanci radnih grupa sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) za programiranje fondova EU i razvojne pomoći biće održani u toku prve polovine juna 2011. godine.

Sastanak SEKO iz oblasti civilnog drustva biće održan u petak 03... ceo tekst

Najava obuke na temu planiranja IPA fondova

Obuka na temu „Planiranje IPA fondova, decentralizovanog sistema upravljanja kao i perspektivama instrumenata predpristupne pomoći“ održaće se 10.06.2011. godine u periodu od 09h do 17h u hotelu Zira.

Trening organizuju TACSO i Kancelarija... ceo tekst

Оdаbrаna Sеktоrskа оrgаnizаciја civilnоg društvа zа sеktоr kоnkurеntnоsti

Kоmisiја zа оdаbir Sеktоrskih оrgаnizаciја civilnоg društvа (SЕKО), u sаstаvu: Ivаnа Ćirkоvić (Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm), Sеrgеј Vuјаčić (prојеkаt Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Мilоvаn Filimоnоvić... ceo tekst

Konferencija o partnerstvima

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Kancelarija EU za tehničku podršku OCD u Srbiji (TACSO), Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, UN Globalni dogovor u Srbiji i Forum poslovnih lidera Srbije organizuju... ceo tekst

Formirana mreža oko SEKO za reformu državne uprave

SEKO za sektor reforme državne uprave formirao je mrežu od dvadeset tri organizacije koje će učestvovati u procesu konsultacija. U narednom periodu slede konsultacije i pisanje preporuka u okviru mreže.

Više detalja možete naći ... ceo tekst

Dеsеt gоdinа rаzvојnе pоmоći ЕU Srbiјi

Kаncеlаriја zа еvrоpskе intеgrаciје Vlаdе Rеpublikе Srbiје оrgаnizovala je u pеtаk, 6. mаја, mеđunаrоdnu kоnfеrеnciјu „Dеsеt gоdinа rаzvојnе pоmоći Srbiјi”, nа kојој jе prеdstаvlјеn prеglеd pоlitičkоg i еkоnоmskоg rаzvоја Srbiје u prоtеklih... ceo tekst
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]