Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Aktuelnosti

Prvi kvartalni izveštaj Kancelarije za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije (KEI) objavila je prvi kvartalni izveštaj o realizaciji Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja... ceo tekst

Edukacija policijskih službenika: ključ za nastavak razvoja policije u zajednici

Najdelotvorniji mehanizam za podizanje svesti policijskih službenika o značaju koncepta policije u zajednici jeste njihova edukacija, rekao je Golub Gačević iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu činjenicu potvrdila je i Danijela Spasić iz Kriminalističko-policijske akademije... ceo tekst

SEKO za sektor vladavine prava

Pogledajte detaljan opis prioritetnih tema kojima se bavi SEKO za sektor vladavine prava, kao i ... ceo tekst

Formirana mreža oko SEKO za Građansko društvo, medije i kulturu

SEKO za Građansko društvo, medije i kulturu koji čine Građanske inicijative kao vodeći partner, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Centrar za kulturnu dekontaminaciju, formirao je mrežu od 159 organizacija koje će na sistematičan i transparentan... ceo tekst

Izveštaj i prezentacije sa konferencije "Тrаnspаrеntnо kоrišćеnjе PP fоndоvа EU u Srbiјi“

Pogledajte izveštaj i prezentacije sa međunarodne kоnfеrеnciјe „Тrаnspаrеntnо kоrišćеnjе prеtpristupnih fоndоvа EU u Srbiјi“ koja je održana u Beogradu 23... ceo tekst

Poziv za formiranje mreže OCD i medija za sektor civilno društvo, mediji i kultura

Građanske inicijative, kao vodeći partner u SEKO za sektor civilno društvo, mediji i kultura, zajedno sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije i Centrom za kulturnu dekontaminaciju, pozivaju sve zainteresovane OCD i medije da se uključe u formiranje... ceo tekst

Formirana mreža oko SEKO za sektor konkurentnosti

SEKO za sektor konkurentnosti formirao je mrežu od dvadeset jedne organizacije koje će učestvovati u procesu konsultacija i pisanja preporuka u narednom periodu.

Više detalja možete naći na ... ceo tekst

Formirana mreža oko SEKO za vladavinu prava

SEKO za sektor vladavine prava formirao je mrežu od trideset jedne organizacije koje će učestvovati u procesu konsultacija i pisanja preporuka u narednom period.

Više detalja možete naći na ... ceo tekst

Izveštaj Evropske komisije o primeni Sporazuma o energetskoj zajednici

U martu je objavljen Izveštaj Evropske komisije koji predstavlja glavna postignuća i izazove u primeni Sporazuma o energetskoj zajednici čiji je Srbija deo od 2006 godine. Ispunjavanje obaveza iz Sporazuma će uticati na dinamiku procesa pristupanja Srbije EU... ceo tekst

Vodič kroz strategiju Evropa 2020

Evropski pokret u Srbiji, uz podršku Fonda za otvoreno društvo objavio je Vodič kroz strategiju Evropa 2020 koji pruža pregled prioriteta, instrumenata i mehanizama za implementaciju i praćenje sprovođenja strategije Evropa 2020, neophodnih aktivnosti... ceo tekst

<< 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 >>