Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Aktuelnosti

Predstavljena nova publikacija iz oblasti životne sredine

Predstavljena publikacija „Nadležnost i kapaciteti lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine“.

U analizi se daje procena nadležnosti i kapaciteta jedinica lokalne samouprave... ceo tekst

Javna rasprava o sprovođenju evropskih standarda u oblasti životne sredine

Kapaciteti jedinica lokalnih samouprava su nedovoljni za sprovođenje velikog broja propisa iz oblasti životne sredine koji su preneti u njihovu nadležnost, zaključeno je na javnoj raspravi povodom predstavljanja novog predloga za praktičnu politiku... ceo tekst

Poziv za predaju projekata u okviru programa Višegrad+

Međunarodni Višegradski fond je izdao poziv za predaju grant projekata u okviru programa Višegrad+.

Projekti bi trebalo da odgovaraju najmanje jednom od sledećih prioriteta: vladavina prava i osnovna prava, dobra vladavina i regionalna saradnja... ceo tekst

Poziv na javnu raspravu

„Unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata za sprovođenje evropskih standarda u oblasti životne sredine“

Javna rasprava povodom predstavljanja novog predloga za praktičnu... ceo tekst

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta OCD u oblasti zaštite životne sredine

Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola, Centar za razvoj građanskog društva Protecta i UNECOOP pozivaju predstavnike organizacija civilnog društva da se prijavite za učešće na Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta “Znam kako da delujem”... ceo tekst

Poziv OCD da se prijave za odabir SEKO u sektoru transporta

U cilju uspostavljanja Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Program), Kancelarija za evropske integracije – Sektor... ceo tekst

Izveštaj Evropske komisije o projektima finansiranim u okviru Višekorisničke IPA

U izveštaju Evropske komisije o tekućim projektima finansiranim u okviru Višekorisničke IPA možete pogledati pregled i ocene sprovedenih aktivnosti u periodu od januara do juna 2012. godine, kao i sadržaj i dinamiku aktivnosti predviđenih za naredni period... ceo tekst

Poziv za učešće na naprednom treningu za pisanje projekata za program Mladi u akciji EU

Četvorodnevni intenzivni trening imaće za cilj da unapredi razumevanje svih elemenata projektnog formulara Programa "Mladi u akciji" EU, kao i da, uz stručno nadgledanje trenera/eksperata, projekat bude detaljno razrađen. U okviru treninga će biti obrađeno pisanje projekata u okviru pod-Akcije 3... ceo tekst

Poziv na javnu raspravu: „Civilno društvo u procesu evropske integracije"

Poziv na javnu raspravu: „Civilno društvo u procesu evropske integracije – od konstruktivnog dijaloga do uspešnih pregovora“

Povodom predstavljanja novog predloga za javnu praktičnu politiku Istraživačkog foruma Evropskog... ceo tekst

Konkurs Kancelarije za evropske integracije za finansiranje malih projekata OCD

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisala je javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje malih projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije... ceo tekst

<< 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 >>