Strateška dokumenta

 

Publikacije

 

Korisni linkovi

Aktuelnosti

Okrugli sto „Učešće OCD u kreiranju politika poljoprivrede i ruralnog razvoja“

Okrugli sto „Učešće OCD u kreiranju politika poljoprivrede i ruralnog razvoja i korišćenje EU sredstava za projekte ruralnog razvoja“

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), u saradnji sa Kancelarijom za saradnju... ceo tekst

Konkurs za podršku OCD okviru programa „Civil Society Facility 2011-2013“

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisala je konkurs za podršku organizacijama civilnog društva za finansiranje predloga projekata koji doprinose demokratiji,... ceo tekst

Poziv za učešće na konkursu „Sveobuhvatni ruralni razvoj u Srbiji“

Čovekoljublje, dobrotvorna fondacija Srpske pravoslavne crkve, u partnerstvu sa Finskom crkvenom pomoći (Finn Church Aid), objavila je poziv za učešće na konkursu u okviru projekta „Sveobuhvatni ruralni razvoj u Srbiji – kako aktivno uključiti seosko stanovništvo“... ceo tekst

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Udruženje građana Ambasadori životne sredine, član SEKO za životnu sredinu i energetiku, pripojilo se udruženju Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, koje je postalo pravni sledbenik pripojene organizacije... ceo tekst

Priprema novog NAD-a

Kancelarija za evropske integracije započela je pripremu novog planskog dokumenta “Potrebe Republike Srbije za razvojnom pomoci 2014-2017 sa projekcijama do 2020.”. Dokument ce definisati prioritete i mere na nivou sektora i poslužiti kao platforma... ceo tekst

Obuka o smernicama za sprovođenje sektorskog pristupa

Obuka o smernicama za sprovođenje sektorskog pristupa održana je 14. februara 2013. godine u prisustvu predstavnika Direktorata za proširenje i Delegacije EU u Srbiji. Obuci je prisustvovalo oko 60 predstavnika resornih ministarstava i Kancelarije za evropske integracije... ceo tekst

Organizovana prva u nizu obuka za informisanje o procesu pregovora o pristupanju EUU

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i uz podršku TAKSO kancelarije u Srbiji, organizovala je 5.2.2013. prvu u nizu obuka za informisanje o procesu... ceo tekst

Potpisan sporazum o pretpristupnoj pomoći EU (IPA) za 2012. godinu

Direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer potpisali su 21.12.2012. Sporazum o pretpristupnoj pomoći EU (IPA) za 2012. godinu, vredan 172 miliona evra, koji će pomoći Srbiji da... ceo tekst

Konkurs u okviru Programa „Evropa za građane i građanke“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije postavila je na svoj vebsajt Pregled konkursa i rokova u okviru programa „Evropa za građane i građanke” kojem je Srbija pristupila 9. novembra 2012. godine.

„Evropa za građane i... ceo tekst

Konkurs za projekte razvoja Dunavske regije

Objavljen je javni poziv za prijavu projektnih predloga za Grant šemu projekta „Socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“, kojim se pokušavaju iskoristiti mogućnosti za socijalno-ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji i Srbije u celini... ceo tekst

<< 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 >>